Ustawienia sprzętu

Czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Podstawowa wiedza, urządzenia, tworzenie interaktywnych powierzchni, operacje konserwacyjne

Dofinansowano z programu Unii Europejskiej Erasmus +
Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Jest to otwarty zasób edukacyjny stworzony przez zespół SLIDE w ramach projektu SLIDE. Możesz swobodnie używać, adaptować, reprodukować i udostępniać pracę, o ile nie używasz jej komercyjnie i wskazujesz twórcę (SLIDE Project Team 2018-1-RO01-KA201-049382). Więcej informacji TUTAJ