Jest to otwarty zasób edukacyjny stworzony przez zespół SLIDE w ramach projektu SLIDE. Możesz swobodnie używać, adaptować, reprodukować i udostępniać pracę, o ile nie używasz jej komercyjnie i wskazujesz twórcę (SLIDE Project Team 2018-1-RO01-KA201-049382). Więcej informacji TUTAJ