Bună, sunt RESPONSABILUL DE EVALUARE

Numele meu este Mark și ca și dumneavoastră, sunt responsabilul de monitorizare și evaluare al echipei de internaționalizare a școlii noastre. Voi fi ghidul dumneavoastră pe parcursul cursului și materialelor de monitorizare și evaluare. Mă bucur că sunteți aici, bun venit la bord, noule coleg!

Despre mine

În afară de sarcinile de zi cu zi ca profesor, sunt responsabil de asigurarea faptului că toate obiectivele internaționalizării și ale proiectului sunt îndeplinite. Lucrez îndeaproape cu coordonatorul echipei și cu responsabilul de asigurare a calității. Uneori responsabilitățile noastre se suprapun puțin, și totuși monitorizarea și evaluarea rămân în continuare activități de bază.

Sarcinile mele

Pentru fiecare proiect internațional desfășurat de școala mea (fie ca partener sau coordonator, implicând doar mobilitățile fizice sau colaborări online), de obicei eu:
- dezvolt și actualizez planul de monitorizare și evaluare a proiectului și intrumentele de colectare a datelor;
- adun, centralizez și interpretez datele cu privire la progresul activităților proiectului;
- schițez și prezint coordonatorului rapoartele de progres a proiectului;
- mă asigur că toată documentația proiectului este corectă și actualizată, că activitățile sunt implementate conform programului, și că obiectivele sunt îndeplinite;
- dacă este necesar, propun măsuri de remediere;
- asist coordonatorul în pregătirea rapoartelor intermediare și finale;
- monitorizez sustenabilitatea rezultatelor proiectului după ce acesta este închis.
La un nivel mai vast, de asemenea urmăresc și monitorizez modul în care sunt atinse obiectivele pe termen lung din strategia de internaționalizare a școlii noastre, impactul și eficiența activităților desfășurate.

Educație și experiență

Pentru a fi un responsabil de monitorizare și evaluare este necesar cel puțin o diplomă de licență. De asemenea, competențele TIC sunt necesare pentru această poziție.

Defectele mele

Sunt obsedat de măsurabilitate și indicatori.

''Acest obiectiv este SMART? Cum vei măsura impactul acestuia? E grovaz, dar câți au văzut asta într-adevăr?
Îmi poți trimite, te rog, statisticile de utilizare a site-ului web?' 

Competențele mele

Iată care sunt competențele cheie de care avem nevoie ca responsabil de monitorizare și evaluare, și pe care le veți câștiga prin urmărirea cursului prin care vă voi ghida. Așa cum puteți observa, nicio competența nu este la 100%, deoarece nimeni nu este perfect și există întotdeauna loc pentru îmbunătățire, dar ați prins ideea !

Cercetare calitativă și cantitativă

%

Competențe de comunicare (oral și scris)

%

Scrierea de rapoarte

%

Competențe TIC

%

Statistică

%

V-am stârnit interesul?

Mergeți la cursul de formare!
Puteți accesa cursul de formare utilizând link-ul de mai jos  Nu uitați de celelalte resurse (butoanele din menu pentru descărcări și resurse externe)! 

Instrumente

Resurse pentru download

Resurse externe

Pentru orice întrebări suntem aici să ajutăm.

Liceul Tehnologic Petricani

LICEUL TEHNOLOGIC PETRICANI
617315 - Petricani, jud. Neamț


Email: sampetricani@yahoo.com
Tel. / fax: 0233785052

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+ 

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.


This is an OPEN EDUCATIONAL RESOURCE created by SLIDE team within SLIDE Project. You are free to use, adapt, reproduce and share the work as long as you do not use it commercially and indicate the creator (SLIDE Project Team 2018-1-RO01-KA201-049382). More info HERE.