UTILIZAREA DISPOZITIVELOR MOBILE

Îmbunătățirea activităților de învățare și accesul elevului prin utilizarea tabletelor și telefoanelor inteligente

“Este posibil să beneficiați de calculatoare extrem de mici, telefoane mobile și tablete care devin din ce în ce mai populare în procesele de predare și învățare, acestea fiind sprijinite de instituțiile educaționale".

Dezvoltarea rapidă a dispozitivelor mobile a devenit unul dintre instrumentele de comunicare preferate de societate în ceea ce privește accesibilitatea și oportunitățile de transport.

Creșterea popularității dispozitivelor mobile a contribuit la facilitarea accesului la Internet.
Situația dispozitivelor mobile a început să își ocupe locul în domeniul educației și învățării, precum și în toate ariile vieții, oferind acces persoanelor cărora le este greu să acceseze sau nu au oportunitatea de ajunge la conținuturile educaționale de pretutindeni.

Această situație a introdus numeroase opțiuni în viețile noastre, precum educația mobilă, educația la distanță și educația online, contribuind la învățarea persoanelor care doresc acest lucru.

Dispozitivele fac să fie posibil ca persoanele să aibă acces gratuit sau să îți termine studiile în fiecare moment al vieții lor, indiferent de timp sau loc.   

DISPOZITIVELE MOBILE UTILIZATE ÎN EDUCAȚIE

Pot fi examinate dispozitivele mobile din cele patru grupuri principale: telefoane mobile, portabile, tablete PC, notebook.

  1. TELEFONE INTELIGENTE – În prezent, numeroase aplicații mobile educaționale pot fi instalate pe telefoane. În plus, mediile de socializare pot fi de asemenea folosite în scopuri educaționale. În afară de asta, transportul se face prin e-mail. Mărimea ecranului fiind încă mica, utilizarea accesului wap, sms și așa mai departe, sunt chiar scumpe; prin urmare, această situație devine o problemă.
  2. CALCULATOARE DE BUZUNAR – În zilele noastre, calculatoarele de buzunar sunt din punct de vedere tehnologic, apropiate de calculatoarele personale și chiar pot face mai multe lucruri decât acestea. Totuși, anumite modele pot fi utilizate atât pe post calculator personal, cât și pe post de telefon mobil, oferind acces la informațiile din orice domeniu. Calculatoarele de buzunar sunt văzute ca un avantaj pentru învățarea mobilă deoarece au ecrane mai mari decât telefoanele mobile. Oricum, de obicei nu sunt folosite, iar oamenii preferă să cumpere laptop-uri în general
  3. TABLETE – Sunt mai grele decât calculatoarele de buzunar, dar sunt mai convenabile decât acestea, luând în considerare mărimea ecranului care este mai mică decât cea a unui laptop. 
  4. NOTEBOOK – Laptop-urile de astăzi au mai multe caracteristici decât majoritatea calculatoarelor de tip desktop. “Este incontestabil în educația mobilă, având în vedere că este portabil și că oferă un avantaj în conectarea la internet în aproape orice loc cu ajutorul instrumentelor extra instalate, însă rămân o problemă greutatea și viața bateriei.” 

AVANTAJELE UTILIZĂRII DISPOZITIVELOR MOBILE ÎN EDUCAȚIE

 Cercetarea diversității în educație
Egalitatea accesului la informație
 Învățarea individualizată
 Evaluare și răspuns imediate
 Învățarea oricând și oriunde
 Utilizarea timpului devine mai eficientă în clasă
 Învățare semnificativă și la fața locului
 Stabilește o legătură între învățarea formală și cea informală
 Minimalizează întreruperile educaționale
 Oferă sprijin și confort elevilor care au dificultăți de învățare
 Rolul profesorului se schimbă în ghid și în antrenor de învățare
 Elevii pun întrebări, produc, dezvoltă idei
 Sprijină învățarea centrată pe elev
 Crește interacțiunea dintre profesor și elevi
 “Extinde barierele culturale și comunicative dintre elevi și managementul școlii prin intermediul canalelor de comunicare.”

OPORTUNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE MOBILĂ ÎN EDUCAȚIE

Exemple de bune practici din Turcia


Există numeroase aplicații dezvoltate de către Ministerul Educației Naționale din țara noastră, cu scopul de a oferi oportunități egale în educație în rândul elevilor, de a aduce învățarea într-un mod cât mai eficient și de a oferi acces la instrumente educaționale independente de spațiu și timp. Mai ales, cea mai cunoscută este Fatih (Mișcarea pentru Creșterea Oportunităților și Îmbunătățirea Tehnologiei).

Proiectul FATIH in Educație a fost inițiat pentru utilizarea instrumentelor din tehnologiile informației în procesul de învățare și predare, pentru a asigura oportunități egale în educație și formare și pentru a îmbunătăți tehnologia din școlile noastre. La baza acestor principii, factorii de succes se bazează pe 5 principii fundamentale:

Accessibilitate: Oferirea de servicii independente de timp, adică de oriunde și oricând.

Eficiență: Poate oferi medii de lucru mai concentrate și arii de dezvoltare cu o abordare orientată pe obiectiv.

Egalitate (Oportunități egale): Pentru a asigura accesul tuturor părților interesate la cele mai bune servicii.

Măsurabilitate: Asigurarea posibilității de măsurare corectă a procesului și a rezultatelor, pentru a evalua exactitatea dezvoltării și pentru a oferi un feedback corespunzător în consecință.

Calitate: Îmbunătățirea măsurabilă a calității tuturor formărilor.

LUCRĂRI FĂCUTE CU AJUTORUL PROIECTULUI FATIH ÎN ȘCOLILE DIN TURCIA

1

Tabla interactivă: 

Ca rezultat al studiilor de analiză și de dezvoltare, definițiile de Green Board, Whiteboard, Display LED și Computer cu ecran glisant și ecran alb LED (protejează calculatorul de factorii externi și în același timp extinde aria destinată scrierii a calculatorului nostru sau a unui calculator extern cu conținut electronic) și display-ul media LED, sunt dispozitive care pot fi utilizate sub forma unui instrument care interacționează cu utilizatorul acolo unde acesta poate rula împreună cu alte programe - de aceea este numită Tablă Interactivă.

2

Acces la infrastructură:  

În cadrul ariei de aplicare a Proiectului FATIH în Educație, accesul la Internet și serviciile oferite de Ministerul Educației (MEN) oferă o rețea trainică de infrastructură. Ca urmare a lucrărilor de infrastructură care de derulează în școli, în fiecare clasă va fi oferit acces securizat și filtrat la conținutul digital și la internet.

3

Formarea cadrelor didactice: 

Activitățile de formare sunt efectuate cu scopul de a obține câștiguri în utilizarea echipamentelor instalate în cadrul proiectului, tehnologiile informaționale din educație și utilizarea materialelor digitale în procesele de predare, oferind prioritate școlilor în care echipamentele hardware sunt instalate sub incidența Proiectului FATIH. În acest context, se urmărește creșterea cunoștințelor și competențelor cu privire la educația sprijinită de tehnologie și la utilizarea conștientă a tehnologiei, prin intermediul oferirii de educație față în față și la distanță, tuturor cadrelor didactice care lucrează în școlile noastre.

4

EBA (Education Information Network): 

Rețeaua de Informații Educaționale (www.eba.gov.tr), considerat pilonul de conținut al Proiectului FATIH în Educație, este o platformă socială de educație online condusă de Directorul General al Tehnologiilor al Tehnologiilor de Inovare și Educație. Scopul acestei platforme – la școală, acasă, pe scurt, oriunde este nevoie de ea, este de a sprijini utilizarea de materiale eficiente în integrarea tehnologiei în educație, prin intermediul instrumentelor TIC. “EBA continua să fie creată și dezvoltată pentru a furniza conținut de încredere și precis pentru toate nivelurile de clasă.”

CE POATE FI FĂCUT CU EBA  

REȚEAUA DE INFORMAȚII EDUCAȚIONALE


În mediul EBA oferit de Ministerul Educației Naționale, elevii noștrii pot privi, împărtăși materiale video, accesa conținutul cursurilor, teste și întrebări, și simți sprijinul profesorilor din afara școlii. Profesorii pot adăuga conținut de curs, accesa numeroase seturi de întrebări, să își urmărească elevii și să le monitorizeze progresul, să dea teme sau activități, să participle la cursuri online, să ofere dezvoltare profesională, să acceseze mediile necesare pentru crearea de conținut, și să includă multe alte funcții pentru a le permite să își creeze propriul conținut. Dacă e să vorbim de oportunitățile oferite de EBA mai în detaliu: 

Pentru elevi:

1

Propria recunoaștere, Mediu de învățare 

- Mediu de învățare privat
- Planificarea rutinelor de lucru cu ajutorul calendarului personalizat

2

Timp de calitate

- Accesarea de publicații verificate, jocur, resurse
- Utilizarea timpului în mod constructiv, pentru dezvoltarea personală 

3


Sprijinirea cursurilor, asistență la examene:

- Acces facil la toate cursurile într-un singur loc
- Repetarea lecțiilor învățate la școală
- Pregătirea pentru examene fără a mai fi necesare cărți în format tipărit
- Sprijin din partea profesorilor în afara școlii

4

Mediu de socializare:

- Comunicarea cu ceilalți într-un mediu sigur
- Dobîndirea de competențe de gândire critică

5

MMonitorizarea progresului propriu

-Rapoarte privind progresul individual
-Colectarea de puncte
-Ecusoane virtuale

Sprijin pentru profesori

1

Sprijin pentru îmbunătățirea cursurilor

- Access la toate conținuturile într-un singur loc
- Conținut bogat și seturi de întrebări compatibile cu planul de învățământ al Ministerului Educației Naționale (MEB)
- Conținutul tutorialelor cu Tabla Interactivă Albă (Whiteboard) 

2

Monitorizarea și sprijinirea elevilor

- Rapoarte detaliate despre progres, elaborate pe baza orelor și a elevului
- Trimiteri inteligente de conținut către conținuturile lipsă ale elevilor
- Posibilitatea de trimitere a temelor, activităților, discuțiilor și proiectelor 

3

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale: 

- Mediu de învățare la distanță cu programe și cursuri
- Mediul de informare și comunicare care vă sprijină extinderea viziunii
- Grupuri pentru dezvoltarea profesională 

4

Resurse suplimentare pentru timpul liber

- Posibilitatea de împărtășire a publicațiilor, resurselor și jocurilor în zona bibliotecii, cu elevii

5

Mediu pentru producerea de conținut: 

- Medii pentru conținut, producerea de întrebări pentru examen
- Posibilitatea de utilizare a instrumentului VFabrika pentru a crea conținut interactiv, fără a deține cunoștințe de programare 

6

Mediu de interacțiune socială

 - “Interacțiunile sociale precum discuțiile, partajările, activitatea”
Profesorii și elevii pot folosi cursul în multe medii precum Google Classroom, cu excepția EBA pe care am evidențiat-o mai sus.
În plus, în majoritatea școlilor noastre, tabetele care pot funcționa sincronizat cu tabla interactivă sunt distribuite cu titlu gratuit elevilor și profesorilor noștri, și mulțumită acestora, elevii noștrii beneficiază de cele mai noi produse tehnologice, independente de timp și spațiu, pentru a ne asigura că toți elevii noștri primesc educație egală

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

 This is an OPEN EDUCATIONAL RESOURCE created by SLIDE team within SLIDE Project. You are free to use, adapt, reproduce and share the work as long as you do not use it commercially and indicate the creator (SLIDE Project Team 2018-1-RO01-KA201-049382). More info HERE.