MOBİL CİHAZLARIN KULLANILMASI

Tabletler ve akıllı telefonlar kullanarak öğrenme aktivitelerinizi ve öğrenci erişimini geliştirin

"Öğrenme ve öğretme süreçlerinde giderek daha popüler hale gelen avuç içi bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet bilgisayarlardan eğitim kurumlarının desteğiyle yararlanmak mümkün".

Mobil cihazların hızla gelişmesi, erişilebilirlik ve ulaşım imkanları açısından toplum tarafından tercih edilen iletişim araçlarından biri haline geldi.


Mobil cihazların popüler hale gelmesi, internete erişim kolaylığına büyük katkı sağlamıştır.

Mobil cihazların bu durumu, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da yerini almaya başlamış ve ulaşılması zor bireylerin eğitim içeriklerine her yerden ulaşmasını sağlamıştır.


Bu durum mobil eğitim, uzaktan eğitim ve online eğitim gibi pek çok seçeneği hayatımıza sokmuş ve öğrenmek isteyen bireylerin öğrenmelerine katkı sağlamıştır.

Bireylerin yaşamlarının her anında, zaman ve mekân fark etmeksizin özgürce ulaşmalarını veya eğitim sürecini bitirmelerini mümkün kılar.

EĞİTİMDE KULLANILAN MOBİL CİHAZLAR

Mobil cihazları dört ana grupta incelemek mümkündür: Cep telefonları, el bilgisayarları, tablet PC'ler, dizüstü bilgisayarlar.

  1. AKILLI TELEFONLAR - Günümüzde çeşitli mobil eğitim uygulamaları telefonlara kurulabilmektedir. Ayrıca eğitim amaçlı da kullanılabilen sosyal medya ortamları. Bunun yanı sıra e-posta yoluyla ulaşım sağlanmaktadır. Ekran boyutu hala küçük, wap erişimi, sms vb. Kullanımları. oldukça pahalıdır; dolayısıyla bu durum bir sorun haline gelir.
  2. CEP BİLGİSAYARLARI - Günümüzde cep bilgisayarları teknolojik olarak kişisel bilgisayarlara yakındır ve hatta yaptıkları birçok şeyi bile yapabilirler. Hatta bazı modeller hem bilgisayar hem de cep telefonu olarak kullanılabilir, böylece her ortamda bilgiye erişim sağlanır. Cep bilgisayarları, cep telefonlarından daha büyük ekranlara sahip oldukları için mobil öğrenme için bir avantaj olarak görülüyor. Ancak, kullanımı çok yaygın değildir ve insanlar genel olarak dizüstü bilgisayar satın alma eğilimindedir.
  3. TABLETLER - Cep bilgisayarından daha ağırdır, ancak ekran boyutu düşünüldüğünde cep bilgisayarlarından daha uygundur ancak dizüstünden daha hafiftir.
  4. DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR - Bugün dizüstü bilgisayarlar çoğu masaüstü bilgisayardan daha fazla özelliğe sahiptir. "Taşınabilir olduğu için mobil eğitimde tartışılmaz ve kurulu ekstra araçlarla neredeyse her yerde internete bağlanma kolaylığı sağlasa da dizüstü bilgisayarların ağırlığı ve pil ömrü hala bir sorun."

EĞİTİMDE MOBİL CİHAZLAR KULLANMANIN AVANTAJLARI

● Eğitimde çeşitliliği araştırın
● Bilgiye eşit erişim
● Kişiselleştirilmiş öğrenim
● Anında geri bildirim ve değerlendirme
● Her zaman ve her yerde öğrenmek
● Zamanın kullanımı sınıfta verimli hale gelir
● Yerinde ve anlamlı öğrenim
● Resmi ve gayri resmi öğrenim arasında bir bağlantı kurar
● Eğitim kesintilerini en aza indirir
● Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek ve kolaylık sağlar
● Rehber ve öğrenim koçu olarak öğretmenlerin rolü değişir
● Öğrenciler sorguluyor, üretiyor ve fikirler geliştiriyor
● Öğrenci merkezli öğrenimi destekler
● Öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırır
● "İletişim kanalları aracılığıyla öğrenciler ile okul yönetimi arasındaki kültürel ve iletişimsel engelleri artırır."

EĞİTİMDE MOBİL ÖĞRENME FIRSATLARI

Türkiye'den En İyi Uygulama Örnekleri


Ülkemizde eğitimde öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlamak, öğrenmeyi daha etkin hale getirmek ve eğitim araçlarına mekandan ve zamandan bağımsız olarak erişim sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen birçok uygulama bulunmaktadır. Özellikle en çok bilinenler Fatih (Fırsatları Artırma ve Teknoloji Geliştirme Hareketi) Projesi ve EBA (Eğitim Bilgi Ağı).

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak ve okullarımızda teknolojiyi geliştirmek amacıyla bilgi teknolojileri araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması için FATİH Eğitimde FATİH Projesi başlatıldı. Bu ilkeler temelinde, başarı faktörleri 5 temel ilkeye dayanmaktadır:

Erişilebilirlik: Zaman ve araçlardan bağımsız olarak her yerden, her zaman hizmet sunmak.

Verimlilik: Hedef odaklı bir yaklaşımla daha odaklı çalışma ortamları ve gelişim alanları sağlayabilir.

Eşitlik (Fırsat Eşitliği): Tüm hissedarların en iyi hizmete erişimini sağlamak.

Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve buna göre uygun geri bildirim verilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak.

Kalite: Tüm eğitimlerin kalitesini ölçülebilir şekilde artırmak.

TÜRK OKULLARINDA FATİH PROJESİ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1

Etkileşimli Tahta:

Analiz ve geliştirme çalışmaları neticesinde Yeşil Tahta, Beyaz Tahta, Led Ekran ve Bilgisayar tanımı ile kayar beyaz tahta LED Ekranı tanımlanarak bilgisayarı dış etkenlerden korur ve aynı zamanda kendi bilgisayarınızın veya bir bilgisayarın yazma alanını genişletir. elektronik içerikli harici bilgisayar ve medya LED ekran, kullanıcı ile etkileşime giren ve her türlü yazılımın çalıştırılabildiği bir eğitim aracı şeklinde yapabileceğimiz bir cihazdır, dolayısıyla biz buna İnteraktif Pano diyoruz.

2

Altyapıya Erişim:

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında internete erişim ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) içerik hizmetleri sağlıklı bir ağ altyapısı sağlıyor. Okullarda kurulacak altyapı çalışmaları sonucunda her sınıfta e-içerik ve internete güvenli ve filtreli erişim sağlanacak.

3

Öğretmen eğitimi:

Proje kapsamında kurulan ekipmanların kullanımında, eğitimde bilgi teknolojisinde ve e-materyalin öğretim süreçlerinde kullanımında kazanımlar sağlanması amacıyla eğitim faaliyetleri, donanımın olduğu okulların önceliği ile gerçekleştirilmektedir. FATİH Projesi kapsamında kurulmuştur. Bu kapsamda okullarımızda görev yapan tüm öğretmenlere yüz yüze ve uzaktan eğitim verilerek teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin bilinçli kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerin artırılması hedeflenmektedir.

4

EBA (Eğitim Bilgi Ağı):

Eğitimde FATİH Projesi'nin içerik ayağını oluşturan Eğitim Bilgi Ağı (www.eba.gov.tr), İnovasyon ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; Okulda, evde, kısacası, ihtiyaç duyulan her yerde, teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak için etkili materyallerin kullanımını desteklemek için bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak. "EBA, sınıf seviyeleri için güvenilir ve doğru e-içerik sunmak için oluşturulmaya ve geliştirilmeye devam ediyor."

EBA İLE NELER YAPILABİLİR

EĞİTİM BİLGİ AĞI


Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı EBA ortamında öğrencilerimiz okul dışında izleyebilir, video paylaşabilir, ders içeriklerine ulaşabilir, test ve sorulara ulaşabilir, öğretmenlerin desteğini okul dışında hissedebilirler. Öğretmenler ders içeriği ekleyebilir, zengin bir soru havuzuna erişebilir, öğrencilerini takip edebilir ve ilerlemelerini takip edebilir, ödev veya etkinlik verebilir, çevrimiçi kurslara katılabilir, profesyonel gelişim sağlayabilir, içerik oluşturmak için gerekli ortamlara erişim sağlayabilir ve daha birçok özelliği dahil edebilir. kendi interaktif içeriklerini oluşturmalarını sağlar. EBA'nın sağladığı imkanlardan biraz daha bahsedecek olursak;

Öğrenciler için

1

Sizi tanımak, sizin için öğrenme ortamı:

- Sizin için özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve arayüzü ile tanışın
- Kişisel takviminizle çalışma alışkanlıklarınızı planlayın

2

Destek Kaynakları ile Kaliteli Zaman Harcadı:

- Kontrollü yayınlara, kaynaklara, oyunlara erişim
- Kaliteli zaman geçirin, kişisel gelişiminizi destekleyin

3

Destek Kursları, Asistan Sınavları:

- Tüm kurs içeriğine tek bir yerden kolay erişim
- Evdeki derslerde öğrendiklerinizi tekrarlayın
- Çok sayıda soru ve sınav içeren test kitaplarına ihtiyaç duymadan sınavlara hazırlanın
- Çözümlerin analizinden eksik içeriğinize ulaşın veya konuyu anlamayın
- Öğretmenin desteğini okul dışında hissedin

4

Sosyal Paylaşım Ortamı:

- Güvenilir, kontrollü ortamlarla okulunuzdaki herkese ulaşın
- Tartışma, paylaşma, oylama gibi başkalarıyla iletişim kurun
- Eleştirel ve çok yönlü düşünme becerileri kazanın

5

Başarılarınızı İzleme ve Eylemlerinizi Sergileme:

Ayrıntılı rapor ile bireysel başarılarınızı takip edin
-Toplama noktaları
- Rozet Alma

Öğretmenler için

1

Zenginleştirme Kursları Desteği:

- Tüm kurs içeriğine tek bir yerden kolay erişim
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatıyla uyumlu zengin içerik ve soru havuzları
- Etkileşimli Beyaz Tahta ile öğreticilerin içeriği

2

Öğrencilerinizi İzleme ve Destekleme:

- Sınıf ve öğrenci bazında detaylı ilerleme raporları
- Öğrencilerinizin eksik içeriğine akıllı içerik yönlendirmesi
- Ödev, etkinlik, tartışma ve proje gönderme imkanı

3

Mesleki Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesi:

- Kurs ve programlarla uzaktan eğitim ortamı
- Vizyonunuzun genişlemesini destekleyen bilgi ve iletişim ortamı
- Mesleki gelişim grupları

4

Uzatmalar için Ek Kaynaklar:

- Kütüphane alanındaki yayınları, kaynakları ve oyunları öğrencilerle paylaşma imkanı

5

İçerik Üretim Ortamı:

- İçerik oluşturma, soru sınavları üretme ortamları
- VFabrika aracını programlama bilgisi olmadan etkileşimli içerik oluşturmak için kullanma imkanı

6

Okulunuzdaki Sosyal Paylaşım Ortamı:

- "Tartışma, paylaşım, aktivite gibi sosyal etkileşimler"
Öğretmenler ve öğrenciler bu kursu, yukarıda vurguladığımız EBA haricinde Google classrom ortamı gibi birçok ortamda kullanabilirler.
Ayrıca okullarımızın birçoğunda interaktif tahta ile eş zamanlı çalışabilen tabletler öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ücretsiz olarak dağıtılır ve bu sayede öğrencilerimize zaman ve mekandan bağımsız olarak son teknoloji ürünler sağlanır. tüm öğrencilerin eşit eğitim alması.

Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilmektedir
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

 This is an OPEN EDUCATIONAL RESOURCE created by SLIDE team within SLIDE Project. You are free to use, adapt, reproduce and share the work as long as you do not use it commercially and indicate the creator (SLIDE Project Team 2018-1-RO01-KA201-049382). More info HERE.